Lead Generation

Yeni NesilLead Generation Çözümlerimiz ile Satışlarınızı Artırın!LEAD

Inspira7, Lead Generation çalışmalarında kendi geliştirdiği sentez bilimler uygulamaları ile yapay zeka tabanlı yaklaşımları hormanize ederek, veri analizlerine ve bilimsel temellere dayanan, firmaların hedef pazardaki beklentilerine göre kişiselleştirilmiş benzersiz pazarlama stratejileri kurgular.

Geliştirdiğimiz özgün stratejilerle hedeflenen her alanda SQL (Sales Qualified Lead) ornalarını artırırız. Hedefleriniz ve beklentileriniz doğrultusunda hedef pazarlarınızı ve hedef müşterilerinizi yapay zeka destekli araçlarımız ile analiz eder, bu doğrultuda stratejiler geliştirir, somut kazanımlar elde edeceğiniz lead’ler yaratırız.

Lead Analytics: Kendi geliştirdiğimiz bulut tabanlı bir servis olan Lead Analytics ile sosyal medya platformları üzerinde hedef müşteri kitlesinin davranışsal analizleri yapılarak en iyi performans verecek kampanya senaryoları, içerik senaryoları, hızlı sonuç alınacak pazar seçimleri ve demografik kitle tespiti gibi birçok senaryo hazırlanır.

https://inspira7.com/wp-content/uploads/2023/06/lead-generation.jpg
https://inspira7.com/wp-content/uploads/2023/06/lead-generation-3.jpg

Lead Analitiği

Müşterilerinizle ilgili kapsamlı veri analizi yaparak pazarlama stratejilerinizi optimize eder ve müşteri tabanınızı genişletiriz.
https://inspira7.com/wp-content/uploads/2023/06/lead-generation-2.jpg

Veri Analitiği

Potansiyel müşteri keşfi için derinlemesine pazar analizleri yaparız.
https://inspira7.com/wp-content/uploads/2023/06/lead-generation-4.jpg

Sentez Bilimler

Sentez bilimler tabanlı analizler ile müşterileriniz davranış kalıplarını belirleriz.
lead-generation-70

Lead Generation Nedir?

Lead Generation (Potansiyel Müşteri Yaratma), potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek, markanızla ilgili bilgi toplamak ve onları müşteriye dönüştürmek için kullanılan bir pazarlama stratejisidir. Lead generation süreci genellikle potansiyel müşterilerin ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer belirli bilgilerini sağlamalarını içerir. Bu bilgiler daha sonra müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminize kaydedilir ve bu potansiyel müşterilerle doğrudan iletişim kurmak ve onları müşteriye dönüştürmek için kullanılabilir. Lead generation, birçok sektörde yaygın olarak kullanılan ve müşteri edinme sürecinde önemli bir rol oynayan bir pazarlama stratejisidir.

Potansiyel müşterilerden daha yüksek dönüşüm oranları elde etmenizi sağlarız
Daha az kaynak kullanarak daha yüksek sonuçlar elde etmenizi sağlarız
Markanızın görünürlüğünün artmasını sağlarız
Pazarlama stratejilerinizi geliştirerek, yeni yeni pazarlar açılmanızı sağlarız
Pazar payınızı büyütür, rekabette fark yaratmanızı sağlarız
7564342432
57685432213432
13243545o685
987568432
654534543535
3124263543

01Davranışsal Analizler

Yapay zeka tabanlı yaklaşımlarla hedef pazarlarda insan ve toplum davranışlarının nedenleri ve sonuçları arasındaki ilişkileri anlamak için bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan analizleri kapsar.

02Rekabet Analizi

Yapay zeka tabanlı yaklaşımlarla rakiplerinin stratejilerini inceleyerek, kendi işletmesinin performansını geliştirmek için fırsatlar ve tehditler oluşturan unsurları belirlemek amacıyla yapılan bir analizdir.

03Rakip Analizi

Yapay zeka tabanlı yaklaşımlarla rakiplerin davranışlarını, pazar büyüklüklerini, pazarlama çalışmalarını ve dijital dünyadaki etkileşimlerini bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan analizleri kapsar.

04Pazar Analizi

Pazar analizi, bir ürün veya hizmetin sunulduğu pazarı, pazarın ihtiyaçlarını, potansiyel müşterileri ve rakipleri analiz ederek bir işletmenin pazardaki konumunu belirlemesine yardımcı olan bir süreç analizidir.
Inspira7

Size nasıl değer sağlarız?

Yapay zeka tabanlı özellikler ve sentez bilimler yaklaşımlarıyla donatılan veri odaklı pazarlama çözümlerimizle ihtiyaç duyduğunuz her alanda hedeflerinize ulaşmanıza öncülük ederiz.
Satışlarınızı geliştirir, ciro artışları sağlarız
Marka bilinirliğinizi arttırır, yeni pazarlara açılmanızı sağlarız
Potansiyel yeni müşteriler elde etmenizi sağlar, satış dönüşümlerinizi hızlandırırız
Yeni nesil pazarlama yaklaşımları ile sürdürülebilir pazarlama stratejileri geliştiririz
https://inspira7.com/wp-content/uploads/2023/06/lead-generation-2343452.jpg

Inspira7’nin yeni nesil pazarlama yaklaşımları ile hedef kitlenizi, ihtiyaç duyduklarını bile bilmedikleri şeyleri sunacak kadar tanıyın.

Benzersiz Hizmetler Inspira7 HizmetleriHizmetler

Inspira7, markanızın yeniliğe, pazarlama alanında sürdürülebilirliğe ve sürekli gelişen istatistiklere yaptığı bir yatırımdır. Markanızın geleceğini Inspira7 ile birlikte inşa edin.

Linkedin
Çözümleri

Linkedin'e özel çözüm ve hizmetlerimizle markanızın gücüne güç katın.

Google Ads Çözümleri

Google Ads'e özel çözüm ve hizmetlerimizle markanızın gücüne güç katın.

Instagram
Çözümleri

Instagram'a özel çözüm ve hizmetlerimizle markanızın gücüne güç katın.

Facebook
Çözümleri

Facebook'a özel çözüm ve hizmetlerimizle markanızın gücüne güç katın.
Tüm Hizmetler

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın

Benzersiz hizmetlerimiz ve çözümlerimizle markanızın gücünü güç katın, satışlarınızı, marka bilinirliğinizi artırın.